ผลการสอบคัดเลือกหลักสูตรมาตรฐานสากล (World-class Program) ชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ   รายชื่อแนบประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เงื่อนไขพิเศษ) ประกาศ   รายชื่อแนบประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศ   รายชื่อแนบประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เงื่อนไขพิเศษ) ประกาศ  

ดูคะแนนและผลการสอบ