ระดับชั้นที่สมัครเข้าเรียนต่อ

 1. หลักสูตร Gifted Program: GP
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 11-12 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อและพิมพ์บัตรผู้เข้าสอบ วันที่ 14 มี.ค. 66
สอบวันที่ 15 มี.ค. 66
  รายละเอียด
 2. หลักสูตร Worldclass Program: WP
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 11-15 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อและพิมพ์บัตรผู้เข้าสอบ วันที่ 21 มี.ค. 66
สอบวันที่ 25 มี.ค. 66
  รายละเอียด
 3. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ให้ไปสมัครที่โรงเรียน วันที่ 11-15 มี.ค. 66
สอบวันที่ 25 มี.ค. 66
  รายละเอียด