ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ขอให้ท่านศึกษาขั้นตอนในการสมัครเรียนในเมนู "คำแนะนำในการสมัคร"
  • ดูผลคะแนนการสอบนักเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World-class Program) ชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2566 "ดูผลคะแนนการสอบ"
  • ดูผลคะแนนการสอบนักเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program) ชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2566 "ดูผลคะแนนการสอบ"
  • ดูผลคะแนนการสอบนักเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World-class Program) ชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2566 "ดูผลคะแนนการสอบ"

 กำหนดการรับสมัคร

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Gifted Program (GP)

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร World-class Program (WP)