ระดับชั้นที่สมัครเข้าเรียนต่อ

 1. หลักสูตร International Program: IP
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 10-14 ก.พ. 67
สอบวันที่ 18 ก.พ. 67
  รายละเอียด
 2. หลักสูตร English Program: EP
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 10-14 ก.พ. 67
สอบวันที่ 18 ก.พ. 67
  รายละเอียด
 3. หลักสูตร Talented Program: TP
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 10-14 ก.พ. 67
สอบวันที่ 18 ก.พ. 67
  รายละเอียด
 4. หลักสูตร Science Math Enrichment Program: SMEP
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 10-14 ก.พ. 67
สอบวันที่ 18 ก.พ. 67
  รายละเอียด
 5. หลักสูตร Gifted Program: GP
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 9-13 มี.ค. 67
สอบวันที่ 19 มี.ค. 67
  รายละเอียด
 6. หลักสูตร Worldclass Program: WP
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 9-13 มี.ค. 67
สอบวันที่ 23 มี.ค. 67
  รายละเอียด
 7. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัครออนไลน์ วันที่ 9-13 มี.ค. 67
สอบวันที่ 23 มี.ค. 67
  รายละเอียด