คำแนะนำในการสมัคร

 1. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
 2. ศึกษาหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาตามประกาศรับสมัคร
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าสามารถสมัครในหลักสูตรที่ต้องการได้หรือไม่
 4. สมัครหลักสูตรที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • กรอกข้อมูลนักเรียน
  • เลือกหลักสูตรที่ต้องการ
  • อัพโหลดเอกสาร
  • ชำระเงิน
  • แจ้งชำระเงิน
 5. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
 6. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
 7. เข้าสอบตามวันเวลาตามประกาศของแต่ละหลักสูตร