ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ขอให้ท่านศึกษาขั้นตอนในการสมัครเรียนในเมนู "คำแนะนำในการสมัคร"
  • นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูคะแนนสอบได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป "เข้าสู่ระบบ" 
  • รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ (IP TP SMEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 4 มีนาคม เวลา 08.30-16.30 น. "ระบบรายงานตัว" 

 กำหนดการรับสมัคร

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร English Program : EP

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร English Program : EP

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Telented Program : TP

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Science Math Enrichment Program: SMEP